Chemikem na zkoušku

Ve dnech 23. 8. – 25. 8. 2022 proběhl na katedře chemie PřF OU 2. ročník letní školy chemie – „Chemikem na zkoušku“. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit studenty – maturanty 2023 se životem vysokoškoláka a praktickou práci v laboratoři.

Během těchto tří dnů lektoři jednotlivých kurzů postupně odkrývali středoškolákům krásu přírodní vědy chemie. První den byl motivační, plný světelných, zvukových a ohnivých efektů. Při zpracování bakalářského projektu se studenti seznámili se základy vědecké práce v laboratoři a vědeckým zaměřením katedry chemie – přípravou monolitu uhlíku.  Studenti pracovali s automatickou pipetou, vážili na analytických vahách, používali třepačky.

Druhý den byl nejnáročnější. Pro studenty byl připraven bohatý a velmi různorodý program ve čtyřech laboratořích. Stanovovali obsah železa ve špenátu, prováděli sorpci ibuprofenu, srovnávali spalné teplo mokrého a suchého uhlí a seznámili se s elektroforézou.

Třetí den čekalo na studenty odhalení pachatele ze stop krve, otisků prstů a otisků bot, izolace DNA a oscilační reakce.  Kurzu se zúčastnilo 11 středoškoláků, kteří na závěr kurzu ocenili samostatnou práci v laboratoři, skvělou atmosféru na katedře chemie, přátelský a individuální přístup lektorů, zajímavý program, propojení chemie s praktickým životem, možnost setkání s vrstevníky, kteří mají podobné zájmy a někteří z nich se nebáli přiznat, že už mají konečně jasno při výběru VŠ.