Projekt OKAP na naší katedře

V rámci projektu OKAP II (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613) probíhají na katedře chemie od září 2021 paralelně dvě aktivity.

V rámci projektu OKAP II (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613) probíhají na katedře chemie od září 2021 paralelně dvě aktivity:

 • kurzy pro učitele a jejich žáky:
  1. Badatelsky orientovaná výuka s environmentální tématikou
  2. Základy kriminalistické chemie a jednoduché techniky odhalování pachatele
  3. Sestavení jednoduchého modulárního spektrofotometru a jeho využití ve školní praxi
  4. Základní principy fotografování a natáčení chemických pokusů
  5. Závěrečný workshop pro učitele a jejich žáky
 • kurzy pro studenty učitelství a začínající učitele:
  1. Jednoduché pokusy z environmentální výchovy
  2. Bádáme a objevujeme
  3. Školní versus profesionální technika
  4. Základní principy fotografování a natáčení chemických pokusů
  5. Sestavení jednoduchého modulárního spektrofotometru a jeho využití ve školní praxi

Cílem aktivit je poskytnout učitelům inspiraci, jak učit inovativně, interdisciplinárně a motivačně s využitím moderních metod a ICT technologií.

Obě aktivity jsou realizovány v chemických laboratořích a zahrnují pět kurzů realizovaných vždy ve čtyř hodinových blocích. Po dobu realizace projektu (do listopadu 2023) bude proškoleno v rámci první aktivity celkem 36 učitelů a 72 žáků, v rámci druhé aktivity celkem 24 studentů učitelství a začínajících učitelů. Na závěrečném kurzu obdrží účastníci Certifikát o absolvování kurzů.

A jaká je zpětná vazba účastníků kurzů?

 • „Nejlepší na kurzech je setkání s kolegy chemiky z jiných škol, navázání nových kontaktů, přátelství a vzájemné sdílení metod dobré praxe“.
 • „Velmi si cením profesionálního a přátelského přístupu přednášejících.“
 • „Kurzy jsou interdisciplinární, vzájemně se doplňují, jsou velmi přínosné pro profesní praxi.“
 • „Byla mi poskytnuta nová inspirace do výuky chemie i do kroužku.“
 • „Získal (-a) jsem příručku s úlohami, které jsem si během kurzu ověřil (-a).
 • „Získal (-a) jsem návod na zhotovení jednoduchého spektrofotometru, který lze pořídit za výrazně nižší cenu než profesionální spektrofotometr.“