Návštěva z Francie

V týdnu od 21. 11. do 25. 11. 2016 navštíví naší katedru v rámci česko-francouzského projektu (Soft templated carbon gels) Cristina Nita.


Detaily události


Cristina je doktorandkou na pracovišti „Institute of Materials Science of Mulhouse (IS2M)“ a pracuje pod vedením Juliena Parmentiera. V rámci své návštěvy se soustředí na studium uhlíkatých mezoporézních materiálů dopovaných částicemi cínu.