Nové trendy v chemickém vzdělávání

Přihlaste se na klíčovou aktivitu „Nové trendy v chemickém vzdělávání“ v rámci projektu OKAP!


Detaily událostiV rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání) vám nabízíme možnost přihlásit se ve školním roce 2018/2019 na klíčovou aktivitu „Nové trendy v chemickém vzdělávání“ (celkem 5 kurzů – viz níže). Kurzy budou probíhat vždy v pátek od 13:00 do 17:00 hodin.

Registrace zájemců o aktivitu je možná ZDE.

Aktivita bude opakována i ve školním roce 2020/2021, každý rok bude proškoleno 12 učitelů SŠ (ZŠ) v 5 kurzech. V současné době probíhá registrace zájemců na školní rok 2020/2021.

Detailní informace poskytne RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (katerina.trckova@osu.cz).
Plán jednotlivých kurzů:

1. kurz – Jednoduché bezpečné domácí pokusy
Termín: 20. 9. 2019
Lektor: doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
Účastníci kurzu se seznámí a kvalitativně prakticky ověří jednoduché bezpečné chemické pokusy s domácími chemikáliemi zadané formou pracovních listů. Pokusy budou zaměřeny na látky kolem nás – vodu, jedlou sodu, sodu, mléko, přírodní indikátory,…

2. kurz – BOV (Badatelsky orientovaná výuka) ve výuce chemie
Termín: 29. 11. 2019
Lektor: RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Účastníci kurzu se seznámí s metodou BOV, s klasifikací, přípravou a ověřováním úloh ve 4 stupních badatelské úrovně, prakticky aplikují laboratorní dovednosti získané v 1. kurzu.

3. kurz – Školní versus profesionální technika
Termín: 24. 1. 2020
Lektoři: doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.; Mgr. Martin Mucha, Ph.D.; RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Účastníci kurzu si kvantitativně ověří výsledky jednoduchých pokusů a srovnají přesnost měření jednoduchých mobilních zařízení Vernier a Visocolor s profesionální přístrojovou technikou AAS, UV/VIS a HPLC–MS. Úlohy s prvky BOV budou zadány v pracovních listech.

4. kurz – Využití softwaru pro kreslení molekul a jejich modelování
Termín: 27. 3. 2020
Lektor: Mgr. Martin Mucha, Ph.D.
Cílem této aktivity je poskytnout učitelům přehled o aktuálních moderních trendech odborné chemie a jejich aplikaci do výuky ZŠ a SŠ. Aktivita bude realizována formou 2 h přednášky a 2 h cvičení zaměřeného na práci s PC. Učitelé budou seznámeni s možnostmi využití volně dostupných (ChemSketch, počítačové modelování 3D struktur organických sloučenin) a komerčních programů (HyperChem) ve výuce chemie, způsoby vyhodnocení naměřených dat v kurzu 3 a jejich zpracováním.

5. kurz – Závěrečný workshop
Termín: 12. 6. 2020
Lektoři: doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.; Mgr. Martin Mucha, Ph.D.; doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.;
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.

Závěrečný workshop účastníků kurzů společně se svými žáky (2 žáci na 1 učitele) v laboratořích, kde si žáci budou moci vyzkoušet badatelské aktivity zaměřené na látky kolem nás a s použitím čidel Vernier, a poté sdílení zkušeností dobré praxe mezi účastníky a lektory OU na závěr kurzu.

 

Realizace aktivit Nové trendy ve výuce chemie probíhá v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.