Termický analyzátor TGA/DSC/DTA/TMA-MS

Termický analyzátoer (SetsysEvolution) umožňuje TGA/DSC/DTA/TMA měřená a he vybavený hmotnostním detektorem pro analýzu vyvíjených plynných sloučenin (MS QMG 700).