Učitelství chemie pro SŠ

Přijímací řízení Přihlášku lze podat ZDE. Studium učitelství v kostce Chemie již delší dobu patří mezi předměty, které nejsou příliš oblíbené (nejen) mezi mladou generací. A přitom je chemie tak zajímavá a pro dnešek i budoucnost naprosto nepostradatelná. Je zřejmé, že mezi ty, kteří negativní pohled na chemii mohou změnit, patří především učitelé, učitelé chemie! […]

Rozšiřující studium učitelství chemie

Pro učitele nabízí Katedra chemie v rámci celoživotního vzdělávání možnost absolvovat rozšiřující studium chemie, a to jak formou rozšíření o obor (a tím získat možnost vyučovat chemii jako předmět na ZŠ nebo SŠ) nebo formou rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy. Bližší informace zde.

Rigorózní řízení v oboru Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pro absolventy magisterského studijního oboru Učitelství chemie (případně pro absolventy jiných, ale příbuzných oblastí studia) katedra garantuje rigorózní řízení s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd). Uchazeč o titul RNDr. skládá rigorózní zkoušku ze dvou předmětů, přičemž jeden předmět je povinný a druhý předmět je volen z nabídky volitelných předmětů dle zaměření rigorózní práce: […]