Alkalicky aktivované materiály na bázi silikátů jako možné sorbenty těžkých kovů