Navázání spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a University of Porto v oblasti povrchové oxidace uhlíkatých materiálů