Metody stanovení léčiv v reálných vzorcích a možnosti jejich odstranění