Studium texturních parametrů uhlíkatých látek sorpčními metodami a NMR relaxační technikou