Porézní uhlíkaté materiály ze zkapalněného dřeva připravené metodou soft-templating