Rozšíření nabídky předmětů vyučovaných v anglickém jazyce pro studijní program chemie