Predikce adsorpčního chování uhlíkatých materiálů na základě jejich texturních parametrů