Studium kinetiky a mechanismu procesů při pyrolýzním kroku přípravy uhlíkatých aerogelů termoanalytickými technikami