Mgr. et Ing. Barbora Hrvolová, Ph.D.

Dne 4. 9. 2018 obhájila dizertační práci na téma Stanovení biologicky aktivních látek, zejména karotenoidů, pomocí technik hmotnostní spektrometrie a určení vybraných vlastností luteinu.