Mgr. Gabriela Hotová, Ph.D.

Dne 22. 8. 2018 obhájila dizertační práci na téma Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů.