Mgr. Lenka Endlová, Ph.D.

Dne 11. 12. 2018 obhájila dizertační práci na téma Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné.