Mgr. Eva Kinnertová, Ph.D.

Dne 22. 8. 2018 obhájila dizertační práci na téma Aplikace analytických technik při studiu vlivu parametrů přípravy na reaktivitu, termické a adsorpční vlastnosti organických kryo- a xerogelů.