Účast členů katedry na kalorimetrické a termoanalytické konferenci v Itálii

Ve dnech 24. – 27. 9. 2017 se Eva Kinnertová a Václav Slovák zúčastnili 13th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta) v Loano (Itálie).

Konference se konala v přímořském městečku Loano, jednom z nejživějších středisek Ligurské riviéry. Samotná konference probíhala v krásné rezidenci Loano 2 village s vlastní kongresovou místností. Program konference byl rozdělen do dvou hlavních témat, jimiž byly aplikace kalorimetrie a termické analýzy zahrnující kinetiku, katalýzu, životní prostředí, bezpečnost apod. Druhá hlavní oblast se zaobírala přístroji a novými metodami. Program zahrnoval mnoho zajímavých příspěvků, nejen z řad plenárních řečníků. Kromě 6 plenárních přednášek bylo prezentováno 7 klíčových přednášek a 21 ústních sdělení. V posterové sekci bylo představeno 46 posterů.

V rámci konferenci byly prezentovány dva příspěvky:

  • Eva Kinnertová, Václav Slovák: Kinetics of resorcinol-formaldehyde polymerization by DSC (poster)
  • Václav Slovák, Eva Kinnertová: Thermoanalytical study of resorcinol-formadehyde gels (přednáška)

Mimo konferenční program jsme navštívili centrum města Loana a samozřejmě ochutnali mnoho italských specialit.

20170926_142212
20170924_114926
20170927_140818
20170926_122131
20170925_221111
20170924_110250