Setkání členů Podunajského projektu

Ve dnech 20. – 22. 9. 2017 proběhlo na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě (STU) setkání členů mezinárodního „Podunajského“ projektu zaměřeného na přípravu a otestování plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou adsorpční funkcí.

 
Na řešení projektu (Plovoucí fotokatalyzátor se synergickou adsorpční funkcí) se podílí pracoviště České republiky, Slovenska a Srbska:

  • Katedra chemie, PŘF, Ostravská univerzita
  • Ústav anorganické chemie AV ČR
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
  • Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT, STU (Slovensko)
  • Katedra anorganickej chémie, PŘF, Univerzita Komenského (Slovensko)
  • Laboratory for Radiation Chemistry and Physics, Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade (Srbsko)

 
Za naše pracoviště se setkání zúčastnili: Václav Slovák, Gabriela Hotová, Eva Kinnertová a Tomáš Zelenka. Kromě řešení vědeckých otázek jsme si také samozřejmě našli čas na prohlídku historické části Bratislavy.

IMG-20171016-WA0005
20170920_211045
IMG-20171016-WA0001