Badatelské dny na Katedře chemie

Ve dnech 15. 12. 2017 a 26. 1. 2018 byly na Katedře chemie organizovány „Badatelské dny“.

 
V rámci Badatelských dnů na katedře chemie organizovaných z projektu SGS byly zjišťovány úrovně bádání žáků sekundy šestiletého gymnázia GJK Hlučín. Na každý badatelský den bylo připraveno 9 úloh. Žáci byli rozděleni do tří skupin, každá skupina řešila 3 úlohy. Žáci ve skupinách pracovali ve dvojicích na každé úloze 60 minut. Do aktivity bylo zapojeno celkem 28 žáků sekundy a 6 asistentů z řad VŠ studentů. Úlohy byly zaměřeny na analýzu látek, určování pH pomocí univerzálních papírků a přírodních indikátorů, dělící metody, aplikace čidel Vernier v jednoduchých pokusech.

Na základě ústního rozhovoru s přítomnými žáky a učitelem, zpětné vazby formou sebehodnotících dotazníků byli žáci připravenou badatelskou aktivitou nadšeni, motivováni a inspirováni k dalšímu studiu chemie.

Analýzou vyplněných pracovních listů byly zjištěny příčiny způsobující problémy spojené s řešením badatelských úloh. Problémy při řešení badatelských úloh:

 • žáci se doposud nesetkali s badatelsky zadanými úlohami
 • součásti teoretické výuky není praktická výuka
 • žáci neznají pojmy používané v úkolech
 • žáci si neumí propojit teorii s praxí
 • neschopnost si vybavit mezipředmětové vztahy
 • neznalost laboratorního skla
 • neschopnost klást si otázky
 • neschopnost řešit problémy
 • neschopnost orientace v motivačních textech
 • neschopnost si časově rozplánovat práci
 • žáci neumí vysvětlit podstatu pozorovaných jevů
 • žáci neumí zapsat výsledky svého pozorování

 
Během Badatelských dnů se snažíme postupně problémy eliminovat. Žákům poskytujeme zpětnou vazbu bezprostředně po vyřešení dané úlohy. U některých skupin bylo zaznamenáno zlepšení při řešení podobných úloh.

Akce byla podpořena z projektu „Badatelsky orientovaná výuka jako prostředek pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků“ (SGS03/PřF/2017-2018).

20171215_084141
20171215_091042
20171215_113823
20171215_111819
20171215_111756
20171215_100121
20171215_094701
20171215_094329
20171215_094041
20171215_093141
20171215_092633
20171215_130206
důkaz škrobu
důkaz vitaminu
laboratoř C502
webacc
20171215_122529
zápis do pracovního listu