Chemické pokusy v kuchyni

Dne 30. 1. 2018 se na Katedře chemie konala akce s názvem „Chemické pokusy v kuchyni.“

 
Účastníci kurzu se seznámili a prakticky ověřili bezpečné pokusy s domácími chemikáliemi zadané formou pracovních listů. Pokusy byly zaměřeny na látky kolem nás – vodu, jedlou sodu, prací sodu, mléko, přírodní indikátory, cukry, tuky, nápoje. Během praktického ověřování jednotlivých pokusů si učitelé s lektorem vzájemně předávali zkušenosti a další nápady různých modifikací pokusu.

Na závěr akce byli účastníci seznámeni se 3 úlohami, které podporují otevřené bádání. Úlohy byly zaměřeny na analýzu 2 neznámých bílých látek (Maminčin problém v kuchyni), určování pH pomocí indikátorů (Líza chemikem) a dělení směsí (Popelčina patálie).

Výstupem z aktivity byla tištěná příručka Chemické pokusy v kuchyni a 3 badatelské úlohy o čtyřech úrovních bádání zaslané emailem. Všechny materiály budou učitelé implementovat do výuky chemie na ZŠ a poskytovat zpětnou vazbu společenství praxe.

Akce byla podpořena z projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660).
 

10
09
08
07
06
05
04
03
02
14
12
11
19
21
20
18
17
16

<