Centrum pro výzkum vzdělávání a talentmanagement PřF OU v akci

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) realizovalo 28. března 2018 v rámci svého dalšího představování se (nejen) veřejnosti celodenní akci s názvem „Proč chodí rodiče pořád do školy?“.

 
Dopolední pilotní setkání pracovníků CVVPT s pozvanými hosty dopadlo na výbornou. Úvodní slovo přednesl děkan PřF OU doc. Jan Hradecký, celé setkání moderovala vedoucí CVVPT doc. Jana Škrabánková. Se svými prezentacemi vystoupili zástupce ředitele Gymnázia Nový Jičín Mgr. Patrik Kočí, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka Bílovec Mgr. Vít Schindler, ředitel Wichterlova gymnázia v Ostravě – Porubě Mgr. Jan Netolička, ředitelka Slezského gymnázia Opava Ing. Milada Pazderníková, ředitelka Planetária Ostrava dr. Ivana Marková, vedoucí oddělení změny klimatu a český zástupce v IPCC dr. Radim Tolasz, ze ZŠ Vrbno pod Pradědem Mgr. Pavel Remeš, ředitelka Spojené školy Letná v Popradu dr. Viera Grohová, za Mensu ČR Ing. Hana Kalusová a dále někteří hosté z řad zástupců MSK, NIDV, NÚV, CTM i dalších institucí – například Mgr. Petra Kobrová (Open Gate), Mgr. Simona Šedá (Národní ústav pro vzdělávání) nebo Ing. Jeanne Bočková (Centrum pro talentovanou mládež). Svůj životní příběh talentovaného a extrémně nadaného dítěte vtipně prezentoval student Ondřej Groborz. Jeho postřehy ze života takto nadaného dítěte do dospělosti, radosti a „nástrahy“ i střet s realitou okořenily na závěr celé setkání. A samozřejmě se diskutovalo a plánovala se další vzájemná spolupráce.

Odpoledne rozdováděly budovu PřF OU děti zaměstnanců OU ve věku dětí 5 až 9 let, pro které Centrum připravilo zábavně-vzdělávací akci. Děti absolvovaly interaktivní odpoledne protkané biologií, fyzikou, chemií, matematikou a informatikou. Byly rozděleny do několika skupin, v nichž rotovaly po stanovištích podle oborů. Děti například pozorovaly a poznávaly nejmenší organismy pod mikroskopem, určovaly pachatele podle otisku prstů, plnily úkoly z biogeografie (přiřazování zvířat ke správnému kontinentu), vyzkoušely si používat laboratorní pomůcky, přeměnily šrouby v pingpongové míčky a v laboratoři chemie si kreslily barevně, kouzelně, elektřinou, světlem i teplem. Dále si hrály s roboty a taky si je zkoušely naprogramovat, skládaly hlavolamy, hrály matematické hry, nebo třeba pexetrio. Nakonec dostaly všechny děti malé občerstvení a drobné dárky. Děti i rodiče byli nadšení, takže i Centrum je spokojeno a těšíme se zase na další akci!