Den Země 2018 v podání PřF OU

O Zemi bychom měli pečovat a chránit si ji, proto jako jakési „připomenutí“ probíhá vždy v dubnu na celém světě oslava naší planety. Tento rok oslavila Země svůj den v pátek 20. dubna.

 
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity již tradičně pro oslavy Dne Země, který pořádá Středisko volného času Moravská Ostrava vždy v Komenského sadech, připravila atraktivní popularizační program. Katedra fyzické geografie a geoekologie připravila ukázky, jak jednotlivé kontinenty Země do sebe tvarově zapadají a proč tomu tak je, dále se návštěvníci Dne Země seznámili s rozmanitostí živočichů i flóry na různých kontinentech.

Katedra fyziky ukázala například možnosti měření v přírodě a biofyzici zase předvedli v praxi život rostlin – fotosyntézu, a dále skrytá i patrná rostlinná barviva včetně ukázek chromatografie pro oddělení rostlinných barviv. Chemici měli pro malé návštěvníky připraven například tajný vzkaz anebo zjišťování složení bílých prášků. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje zájemcům vysvětlovala, proč a u jakých potravin se obsah minerálů a vitamínů v potravinách během několika desetiletí velmi změnil. Každý se pak mohl dozvědět, kolik potravin „musíme“ sníst, abychom zajistili dostatek vitamínů a minerálů a odkud se vlastně tyto potraviny dostávají na náš stůl.

U stánku studentského spolku SOVA, který působí na Katedře biologie a ekologie, se dost často „pištělo“, protože kromě jiného zde byla živá zvířátka – mnohonožka, švábi a pakobylky, které si děti mohly vzít do ruky. Také se zde návštěvníci seznámili se zajímavostmi ze života různých organismů, především zástupců bezobratlých. Dozvěděli se, co mohou najít nejen v naší přírodě, ale i v exotických krajinách, jakých velikostí a tvarů mohou tyto organismy dosahovat a opět byl představen i levný, po domácku sestrojený mikroskop, u kterého si pomocí chytrého mobilu mohli účastníci prohlédnout například mikroskopický pohled na peříčko. Informatici umožnili všem vyzkoušet si programování robota Karla a seznámit se s LEGO roboty i ovládáním těchto robotů.

Autorem fotek a reportáže je Beáta Kapošváry.