Účast členů KCh na 9th French – Czech Chemistry Meeting

Ve dnech 27 – 28. 8. 2018 se Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Eva Kinnertová a Gabriela Hotová zúčastnili 9th French – Czech Chemistry Meeting (Barrande-Vltava) ve Strasbourgu (Francie).

 
Tento francouzsko-český „meeting“ je organizován každoročně, a to jednou v Česku a pak zase ve Francii. Cílem tohoto setkání je nabídnout neformální prostředí, kde se mohou setkávat mladí a starší francouzští a čeští výzkumní pracovníci, vyměňovat si své myšlenky/nápady a iniciovat nebo pokračovat ve spolupráci, která mnohdy vede ke společným projektům („sami takový už máme“) a také k možnosti studovat doktorské studium pod dvojím vedením – tzv. cotutelle („to čeká naše dva doktorandy z Kosova“).

Toto setkání bylo zaměřeno na všechny aspekty molekulární a supramolekulární chemie, od organické (a to hlavně :D), anorganické, koordinačně a teoretické chemie až po syntetickou metodologii, katalýzu, redox nebo fotochemické vlastnosti, stejně jako aplikace v lékařské chemii.

Letošní setkání bylo plné zajímavých příspěvků a to nejen z řad plenární řečníků. Kromě 11 plenárních přednášek (z nichž bychom rádi vypíchli právě tu od prof. Jean-Marie Lehn, držitele Nobelovy ceny za rok 1987, se kterým jsme si stihli alespoň pořídit společnou fotku :D), bylo prezentováno 19 ústních a 5 flash sdělení. V rámci posterové sekce bylo představeno 63 posterů.

V rámci konference byly z naší strany představeny 4 příspěvky:

  • P. Bulavová, J. Parmentier, V. Slovák: Carbon monoliths with hierarchical porosity for fast adsorption (přednáška)
  • T. Zelenka, V. Stefan, V. Slovák, M. Lhotka, S. Študentová, G. Hotová, L. Bláhová: Measurement of skeletal density of solids using a physisorption apparatus (flash sdělení, poster)
  • E. Kinnertová, V. Slovák, J. Parmentier, C. Vaulot, L. Delmotte: Porosity of carbonaceous materials by low field 1H-NMR (poster)
  • G. Hotová, V. Slovák: Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry (poster)

 
Mimo konfereční prostory jsme take navštívili krásné “centrum” Strasbourgu (děkujeme Julienovi za odborný výklad) a ochutnali místní chuťky (Flammkuchen, Munster, “maso” atd…).