70. Sjezd chemiků

Ve dnech 9. – 12. 9. 2018 se ve Zlíně uskutečnil 70. Sjezd chemiků.

 
Konference se konala na půdě nově vybudovaného laboratorního centra Fakulty technologické a zúčastnilo se jí na dvě stě českých a slovenských chemiků. Program konference byl velmi bohatý, rozdělený do 13 sekcí (od Analytické chemie, přes Organickou chemii, Termickou analýzu až po např. Chemické vzdělávání), které byly plné zajímavých sdělení a doprovázeny 7mi plenárními přednáškami. I v letošním roce se v rámci Sjezdu konaly soutěže (cena Schimadzu. Methrohm – Young Chemist award, cena Rektora a Děkana UTB).

Výjimkou nebylo ani hojné zastoupení naší katedry chemie v čele s docentem Václavem Slovákem. Z řad studentů se v posterové sekci se svými příspěvky představili Karolína Pešová, Tomáš Juřica a Dimitrij Kolničenko. Samozřejmě i pedagogové měli v téhle sekci své zastoupení, a to v podání Martina Švidrnocha. V rámci přednášek se postupně se svými příspěvky představili Michal Golas, Gabriela Hotová, Václav Slovák a celé přestavení ostravských chemiků zakončil Tomáš Zelenka, který se svou přednáškou získal prestižní Cenu rektora UTB ve Zlíně.

A v neposlední řadě byl v rámci sekce Termické analýzy předán prof. Šestákovi pamětní list za mimořádný přínos v oblasti termické analýzy.

Konkrétně byly v rámci konference prezentovány tyto příspěvky:

  • Slovák, E. Kinnertová (přednáška): KINETIKA KONDENZACE RESORCINOLU S FORMALDEHYDEM Z NEIZOTERMNÍCH DSC MĚŘENÍ
  • Hotová, V. Slovák (přednáška): KINETICKÉ STUDIUM POVRCHOVÉ OXIDACE UHLÍKATÝCH MATERIÁL
  • Zelenka, V. Stefan, V. Slovák, M. Lhotka, S. Študentová, G. Hotová, L. Bláhová (přednáška): MĚŘENÍ SKELETÁLNÍ HUSTOTY PEVNÝCH LÁTEK POMOCÍ FYZISORPČNÍHO ZAŘÍZENÍ
  • Švidrnoch, L. Skácelová, V. Maier (poster): VÝVOJ ANALYTICKÉ METODY PRO STANOVENÍ A IDENTIFIKACI MESKALINU V ROSTLINNÉM A BIOLOGICKÉM MATERIÁL
  • Golas, V. Slovák (přednáška): ADSORPCE JAKO DEMONSTRAČNÍ EXPERIMENT
  • Kolničenko, K. Pešová, T. Juřica, L. Bláhová, M. Mucha, Z. Navrátilová (poster): VYUŽITÍ VYSOKOPECNÍCH STRUSEK PRO IMOBILIZACI FENOLU Z ROZTOK
  • Pešová, D. Kolničenko, T. Juřica, L. Bláhová, M. Mucha, Z. Navrátilová (poster): VYUŽITÍ VYSOKOPECNÍCH STRUSEK PRO IMOBILIZACI OLOVNATÝCH IONTŮ Z ROZTOKU