Erasmus+ v Lundu

Václav Slovák, Tomáš Zelenka a Gabriela Hotová navštívili Kemicentrum (Univerzity v Lundu ve Švédsku) ve dnech 18. – 20. 6. 2019.

Samotné Kemicentrum (http://www.kc.lu.se/english/) se skládá ze tří kateder (Department of Chemistry, Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Department of Chemical Engineering). S více než 1000 pracujícími a studujícími lidmi, je Kemicentrum jedním z největších výzkumných center pro výzkum a vzdělávání v chemii ve Skandinávii.  

V rámci naší návštěvy jsme hlavně navštívili Katedru chemie, Centrum pro analýzu a syntézu (CAS), kde v současné době působí na PostDoc pozici naše bývalá doktorandka Monika Motlochová. CAS centrum se zabývá především výzkumnými otázkami, které jsou v jejich podstatě zásadní a mohou přispět k udržitelnější budoucnosti. Důležitými oblastmi výzkumu jsou zdraví, inteligentní materiály, energie a ekologická chemie. Hlavní výzkumné oblasti Centra pro analýzu a syntézu jsou v rámci; organická chemie, analytická chemie, anorganická chemie, chemie materiálů a věda a technologie polymerů. Stručně řečeno, na Univerzitě v Lundu dělají vše kromě uhlíku a adsorpcí.

Na CAS institutu jsme navštívili Monču a jejího supervizora/šéfa (Sven Lidin, který je zároveň i děkanem Přírodovědecké fakulty). Dále jsme se seznámili s Karin Jöhnsson, šéfkou skupiny, která se zabývá zpracováním odpadních vod (včetně dešťových – a to ve velkém). S oběma jsme se snažili prodiskutovat a nalézt oblast budoucí spolupráce.

Samozřejmě jsme pokusili i o uzavření Erasmus smlouvy, ale bohužel v tuto chvíli žádné smlouvy neuzavírají a spíše je redukují. Možnost tady je, ale bylo nám doporučeno začít vědeckou spolupráci a stážemi studentů a pak tedy s námi možná ten agreement i podepíšou (holt nejsme Oxford ani Cambridge).  

Asi největším zážitkem pro nás bylo navštívení synchrotronu MAX IV (https://www.maxiv.lu.se/public-media/how-max-iv-works/), kde jsme se dostali hlavně díky Monči. Prohlídku jsme měli soukromou, velmi podrobnou (cca 3 h) a v češtině (provázel nás Dr. Zdeněk Matěj).

V rámci volného času jsme prozkoumali centrum Lundu, kde se nachází katedrála s orlojem z roku 1103. Jinak Švédové jsou strašně milí, „tma“ v noci potřebná pro spánek moc není, zato vegetariáni tam plesají blahem

Cesta byla financována v rámci programu Erasmus+.