Chemikem na zkoušku

Ve dnech 23. 8. – 25. 8. 2021 proběhl na katedře chemie PřF kurz „Chemikem na zkoušku“. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit studenty – maturanty 2022 se životem vysokoškoláka.

Ve dnech 23. 8. – 25. 8. 2021 proběhl na katedře chemie PřF kurz „Chemikem na zkoušku“. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit studenty – maturanty 2022 se životem vysokoškoláka.

Během těchto tří dnů studenti absolvovali velmi pestrý a zároveň časově náročný program, doslova chemický maraton, který zahrnoval přednášky, laboratorní cvičení včetně domácí přípravy, práci na bakalářském projektu, zkoušku a přípravu vlastní prezentace. Kurzu se zúčastnilo 7 studentů, kteří se každý den těšili do „školy“ a prokazovali velký zájem a touhu po vědění.  Účastníci kurzu byli velmi potěšeni příjemným, přátelským a individuálním přístupem lektorů. Na závěr kurzu studenti ocenili samostatnou práci v laboratoři, ověření teoretických znalostí s použitím instrumentálních metod, práci s laboratorními přístroji a s grafy, aplikaci a interpretaci výsledků v praxi.