On the Low-Pressure Hysteresis (LPH) in Gas Sorption Isotherms of Porous Carbons.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202311990 Naši vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s kolegy z Universidad de Alicante ve Španělsku publikovali odborný článek v prestižním impaktovaném časopise Small formou Open Access. Publikace přináší vhled do světa nanoporézních materiálů, jejichž nanoporozitu nelze určit přímo, ale standardně se měří pomocí adsorpčních izoterem, kdy jsou na povrch materiálů řízeně adsorbovány […]

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202311990

Naši vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s kolegy z Universidad de Alicante ve Španělsku publikovali odborný článek v prestižním impaktovaném časopise Small formou Open Access. Publikace přináší vhled do světa nanoporézních materiálů, jejichž nanoporozitu nelze určit přímo, ale standardně se měří pomocí adsorpčních izoterem, kdy jsou na povrch materiálů řízeně adsorbovány různé plyny.

Studie nabízí detailní vhled do problematiky nízkotlaké hystereze (LPH), jevu, který se může objevit při měření adsorpčních izoterem. Zaměřuje se na její původ a odhaluje, že nedostatečné vysušení vzorků před měřením izoterem může vést k výskytu „nepravých“ nízkotlakých hysterezí, které mohou zkreslovat vypočtené porézní vlastnosti analyzovaných materiálů. To je extrémně důležité zejména při vývoji materiálů s modifikovanou povrchovou chemií. Studie také poukazuje na vznik LPH v souvislosti s difúzními restrikcemi při měření izoterem plynů.

Jedním z hlavních přínosů této studie je poskytnutí praktických doporučení pro optimalizaci experimentálních podmínek, aby byla LPH minimalizována a zajištěna relevantní data. Tato publikace je důležitým krokem k lepšímu porozumění komplexním jevům spojeným s nízkotlakou hysterezí. Díky této práci mohou vědci lépe navrhovat a optimalizovat porézní materiály pro konkrétní aplikace, jako jsou porézní filtry, katalyzátory nebo materiály pro zachycování skleníkových plynů.