On the Low-Pressure Hysteresis (LPH) in Gas Sorption Isotherms of Porous Carbons.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202311990 Naši vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s kolegy z Universidad de Alicante ve Španělsku publikovali odborný článek v prestižním impaktovaném časopise Small formou Open Access. Publikace přináší vhled do světa nanoporézních materiálů, jejichž nanoporozitu nelze určit přímo, ale standardně se měří pomocí adsorpčních izoterem, kdy jsou na povrch materiálů řízeně adsorbovány […]