On the Low-Pressure Hysteresis (LPH) in Gas Sorption Isotherms of Porous Carbons.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202311990 Naši vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s kolegy z Universidad de Alicante ve Španělsku publikovali odborný článek v prestižním impaktovaném časopise Small formou Open Access. Publikace přináší vhled do světa nanoporézních materiálů, jejichž nanoporozitu nelze určit přímo, ale standardně se měří pomocí adsorpčních izoterem, kdy jsou na povrch materiálů řízeně adsorbovány […]

Vánoční chemické divadlo

I letos si pro nás studenti chemie (tentokrát studenti předmětu Chemické divadlo 7CHED) připravili Vánoční chemické divadlo, které letos hráli třikrát v STC v Dolních Vítkovickích a dvakrát u nás na katedře chemie. Videozáznam vystoupení (na živo to samozřejmě bylo mnohem lepší).

75. sjezdu chemiků a ocenění studentů chemie

Ve dnech 4. až 8. září 2023 proběhlo už 75. setkání českých a slovenských chemiků proběhlo v malebné horské osadě Horný Smokovec ve Vysokých Tatrách. Naše katedra zde byla hojně zastoupena a studenti zde slavili velký úspěch. Ve velké konkurenci, neboť tato konference se může pravidelně chlubit hojnou účastí, se Lucii Kořené a Patriku Kopčanovi podařilo […]

Letní škola Chemikem na zkoušku 2023

Ve dnech 22. 8. – 24. 8. 2023 proběhl na katedře chemie PřF OU 3. ročník letní školy chemie – „Chemikem na zkoušku“. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit studenty – maturanty 2024 se životem vysokoškoláka a praktickou práci v laboratoři.

Exkurze SŠ na katedře chemie

Máme tady červen a exkurze studentů SŠ na naší katedře. Dneska zkoumají co je to za bílý prášek, jak účinné jsou UV filtry ve slunečních brýlích a opalovacích krémech a o čem jsou oscilační reakce.