Program SGS – Studentská grantová soutěž

V letech 2019-2020 byl realizován studenty učitelství projekt s názvem „Inovativní metody ve výuce chemie“. V rámci projektu byl sestaven a ověřen učební materiál zaměřený na podporu aktivního učení žáků prostřednictvím samostatného objevování a zjišťování informací.

Výstupem z projektu byly dvě příručky: