Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie

Didaktická konference organizovaná Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se blíží.


Detaily události


NOVĚ KE STAŽENÍ!

 

Mezinárodní vědecký výbor:

Předsedkyně:
Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

Členové:
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
Doc. RNDr. Marta Klečková
CSc., Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Ph.D.
Dr hab. Małgorzata Nodzyńska
Prof. RNDr. Miroslav Prokša, Ph.D.
Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.

 

Organizační výbor:

Předsedkyně:
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.

Členové:
Mgr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Mgr. Martin Mucha, Ph.D.
Mgr. Petra Bulavová, Ph.D.
Ing. Beáta Kapošváry
Jarmila Schmidtová
Kristýna Orságová
Petra Blokešová
Tereza Veverková
Alexa Maxianová
Jana Lukášová

Tematické okruhy

 • Cíle, obsah a organizace pregraduální přípravy učitelů chemie
 • Nové trendy ve výuce chemie a dalších přírodovědných předmětů
 • Postgraduální vzdělávání učitelů chemie
 • Pedagogický výzkum v didaktice chemie

Místo konání konference
Konference se bude konat v prostorách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (30. dubna 22, Moravská Ostrava, budova A a C).

Doprava
Příjezd vlakem
V případě využití železniční dopravy:

 • přijedete do stanice „Ostrava, hlavní nádraží“
 • před nádražím je po levé straně zastávka tramvaje, po pravé straně zastávka trolejbusů
 • na MHD postačí lístek s platností 10 minut, v prostředcích MHD lze rovněž platit bezkontaktní platební kartou
 • využít můžete tramvaj č. 1, 2, 8 a 18, vystoupíte na zastávce „Důl Jindřich“ a pěšky se vydáte vlevo po ulici 30. dubna (směrem k budově Nové radnice)
 • využít lze i trolejbus č. 101, 102, 103, 111, vystoupíte na zastávce „Nová radnice“ a pěšky se vydáte kolem firemního parkoviště vpravo na ulici 30. dubna

Příjezd autem a parkování
V blízkosti Přírodovědecké fakulty jsou potíže s parkováním. Výhodnější je nechat automobil na parkovišti hotelu, kde budete ubytováni, a na fakultu se dopravit MHD. V blízkosti Přírodovědecké fakulty je podzemní parkoviště u Nové radnice, které je však placené.

Registrace a přihláška na konferenci
Prosíme účastníky, kteří se ještě neregistrovali (tj. nevyplnili přihlášku na konferenci), aby využili elektronického formuláře (odkaz zde). Jedná se i o spoluautory příspěvků, kteří budou fyzicky přítomni na konferenci a uhradili konferenční poplatek.

Konferenční poplatek a platby
Pro registraci plátců je nutné použít příslušný odkaz: akademičtí pracovníci, studenti a učitelé ZŠ, SŠ. Po zaregistrování obdržíte specifický symbol pro platbu, který slouží k Vaší identifikaci jako plátce.

Konferenční poplatek činí 2 600 Kč pro akademické pracovníky, 1 800 Kč pro studenty a učitele ZŠ a SŠ, a zahrnuje organizační náklady spojené se zajištěním konference, vydání sborníku na CD, občerstvení v průběhu konference. Nezahrnuje ubytování a stravování! Jedno vložné zahrnuje jednu prezentaci příspěvku.
Konferenční poplatek je třeba uhradit do 14. 4. 2017.

Údaje pro platbu
Banka ČNB Ostrava
Název účtu Ostravská univerzita
Číslo účtu 931761
Směrový kód banky 0710
SWIFT kód banky CNBACZPP
Mezinárodní číslo účtu (IBAN) CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
Variabilní symbol 314208
Specifický symbol bude přidělen individuálně po zaslání přihlášky
61988987
DIČ CZ61988987

Do poznámky při platbě uveďte příjmení a jméno účastníka konference.

Doklad o zaplacení poplatku neposílejte – o jeho předložení budete požádáni pouze v případě nesrovnalostí u prezence. Potvrzení o zaplacení bude připraveno rovněž u prezence.

Sborník příspěvků
Příspěvky budou publikovány v původním jazyce v recenzovaném sborníku na CD. Příspěvky mohou být publikovány v jazyce českém, slovenském, polském, anglickém. K publikování ve sborníku budou přijímány příspěvky v rozsahu maximálně 8 stran.

Pokyny pro autory příspěvků

 • příspěvek vepisujte přímo do přiložené šablony (ke stažení zde)
 • písmo Calibri, velikost písma 12 b
 • okraje 2,5 cm, 1,5 řádkování
 • název příspěvku v publikovaném jazyce (velká písmena, bold, velikost písma 16 b., zarovnání na střed, mezera za odstavcem 12 b.)
 • jméno a příjmení autora (autorů) bez titulů (malá písmena, velikost písma 12 b., kurzívou, zarovnání na střed, mezera za odstavcem 6 b.)
 • vložit mezeru 12 b.
 • abstrakt (velikost 11 b., bold, zarovnat k levému okraji, mezera za odstavcem 6 b.)
 • text abstraktu (v publikovaném jazyce, velikost 11 b., 3 – 5 řádků, zarovnat do bloku)
 • klíčová slova (velikost písma 11 b., bold), za dvojtečku vypsat 3 až 5 klíčových slov (velikost písma 11 b., mezera za i před odstavcem 6 b.)
 • název kapitoly příspěvku (velikost písma 12 b., bold, zarovnání vlevo, vložit mezeru před odstavec 12 b., za odstavec 6 b.)
 • text příspěvku (velikost písma 12 b., zarovnat do bloku, mezery za odstavcem 6 b., předsazení prvního řádku 1 cm)
 • poděkování (velikost písma 12 b., bold, kurzívou, zarovnat vlevo, mezera před odstavcem 12 b., za odstavcem 6 b.)
 • text poděkování (velikost písma 12 b., kurzívou, zarovnání do bloku)
 • použité informační zdroje (velikost písma 12 b., bold, zarovnat vlevo, mezera před 12 b., za 6 b.)
 • citace použité literatury podle normy – doporučujeme použít generátor citací http://generator.citace.com/ (velikost písma 12 b., použijte automatické číslování, žádné odsazení – zarovnat k levému okraji,
 • název příspěvku v anglickém jazyce (velká písmena, bold, velikost písma 12 b., zarovnání na střed, mezera před i za odstavcem 12 b.)
 • abstrakt příspěvku v anglickém jazyce (velikost písma 10 b., bold, zarovnat do bloku)
 • klíčová slova v anglickém jazyce (velikost 10 b.)
 • klíčová slova v anglickém jazyce (velikost písma 10 b.)
 • údaje o autorovi – jméno, příjmení, tituly, pracoviště, telefon, email (velikost písma 12b., mezery před i za odstavce 12 b.)
 • doporučujeme vkládat mezi čísla a znaky, které nechcete, aby se oddělily, pevnou mezeru shift + ctrl + mezerník
 • tabulky – název tabulky nad tabulkou, použijte zkratku Tab., číslování arabskými číslicemi, bold, za podpisek vložte mezeru za odstavec 6 b., zarovnání na střed
 • grafy, obrázky a schémata – název pod objektem, u obrázku použijte zkratku Obr., číslování arabskými číslicemi, bold, u popisu obrázku vložte mezeru za odstavcem 6b., zarovnání na střed, nepovolit obtékání textu
 • u tabulek, obrázků, schémat i grafů zvolte vhodnou velikost tak, aby po zmenšení na formát A5 byly všechny údaje dobře čitelné
 • jako název dokumentu použijte: příjmení autora.doc nebo příjmení autora.docx

Příspěvky zasílejte na adresu did2017ostrava@gmail.com do 7. 5. 2017.

Přihlášení účastníci – na koho se můžete těšit?
Velmi nás těší, že se konference zúčastní zástupci následujících pracovišť:

 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
 • Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
 • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Uniwersytet Pedagogiczny v Krakowie

Prezentace příspěvků
Příspěvky lze prezentovat ve formě přednášky (max. 15 minut) nebo posteru. Organizátoři si vyhrazují právo přijetí nebo zamítnutí příspěvku, rozdělení příspěvků do sekcí a zařazení vybraných příspěvků jako plenárních přednášek (max. 30 minut).

Rámcový program konference
Pondělí 22. 5. 2017 9:00 – 13:00 prezence účastníků
13:00 – 13:30 zahájení konference
13:30 – 19:00 plenární přednášky, jednání v sekcích, sekce pro učitele ZŠ a SŠ
Úterý 23. 5. 2017 9:00 – 13:00 jednání v sekcích, poster sekce
14:00 – 17:00 exkurze dle výběru
19:00 společenský večer
Středa 24. 5. 2017 9:00 – 13:00 jednání v sekcích, závěr konference

Společenský večer
V rámci společenského večera se můžete těšit na dobré jídlo a pití, vystoupení saxofonového kvarteta Fakulty umění Ostravské univerzity a cimbálovou muziku Konopjan.

KONTAKTNÍ ADRESA
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.
Katedra chemie
Přírodovědecká fakulta
30. dubna 22
701 03 Ostrava

e-mail: jana.prasilova@osu.cz
tel.: 0042-553 462 198
e-mail pro zaslání příspěvků: did2017ostrava@gmail.com

Důležité termíny
Přihláška + abstrakt příspěvku 28. 2. 2017
Uhrazení konferenčního poplatku 14. 4. 2017
Zaslání příspěvků 7. 5. 2017

KE STAŽENÍ
Cirkuláře ke stažení zde: