Ing. Karolína Janochová, Ph.D

Dne 13. 1. 2021 obhájila dizertační práci.