68. sjezd chemických společností

Ve dnech 4. – 7. září 2016 proběhl již 68. sjezd chemických společností konaný v prostorách České společnosti chemické (ČSCH) na Novotného lávce v Praze.

 

Tento 68. ročník byl tak trošku jubilejní. Letos totiž uplynulo 150 let od založení ČSCH, která se na organizaci chemických sjezdů významnou měrou podílí.

Zahájení konference proběhlo v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Součástí byla zvaná přednáška prof. Pavla Hobzy na téma Překvapivé objevy ve světě nekovalentních interakcí, který spolu s prof. Vladimírem Křenem převzal prestižní Hanušovu medaili.

Další dny byly již zcela naplněny odbornými přednáškami účastníků, které byly rozděleny do 11 sekcí. Posterová sekce proběhla druhý den konference v Muzeu pražského vodárenství, kde bylo možné ještě před bohatým rautem absolvovat prohlídku muzea s poutavým výkladem. V průběhu posterové sekce bylo možné také ochutnat čepované pivo Lachout, které speciálně pro tuto akci dodala VŠCHT. Poslední večer 68. sjezdu se nesl v slavnostní atmosféře na vyhlídkové plavbě lodí po Vltavě, kde proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Cena Shimadzu.

V poslední den velmi dobře organizované konference proběhlo vyhlášení výsledků soutěže přednášek. V rámci soutěže o nejlepší příspěvek všech studentů do 35 let se na druhém místě umístila naše kolegyně Mgr. et Mgr. Pera Veselá, Ph.D. která získala cenu rektora Univerzity Pardubice za přednášku Termická studie pyrolýzy organických xerogelů na bázi furfuralu. Tímto jí gratulujeme a těšíme se na další ročních chemického sjezdu, který se bude konat ve Vysokých Tatrách na Slovensku!
PS: Bola to bohovsky dobrá akcia! 🙂

Abecední seznam příspěvků členů výpravy z Ostravské univerzity:

  • M. Bukáčková, R. Maršálek; Poster: Vliv pH, teploty a koncentrace na zeta potenciál BSA.
  • G. Hotová, V. Slovák; Přednáška: Termoanalytické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů.
  • E. Kinnertová, P. Veselá, V. Slovák; Přednáška: Tání jako míra polykondenzace resorcinolu a formaldehydu ve vodném roztoku.
  • K. Křenková, M. Haluzík, A. Lochmanová; Poster: Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve.
  • M. Mucha; Poster: Reakce vysokopecní strusky s vodou.
  • J. Prášilová; Přednáška: Směřujeme učitele k aktivní výuce.
  • V. Slovák, J. Štefelová; Přednáška: Kinetika pyrolýzy nanovláknitých celulosových materiálů.
  • P. Veselá, P. Buchta; Přednáška: Termická studie pyrolýzy organických xerogelů na bázi furfuralu.
  • T. Zelenka; Přednáška: Kinetika adsorpce a desorpce N2 (–196 °C) v průběhu zaplňování mikropórů a mezopórů o různých velikostech.
_dsc7578
_dsc7575
_dsc7570
_dsc7569
_dsc7568
_dsc7564
_dsc7543
_dsc7535
_dsc7531
_dsc7550