Jak se rodí naše vědecká budoucnost?

Tři úspěšné studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří získali ocenění na studentské vědecké konferenci Student Research Conference 2017 PřF OU, vyzpovídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.

 

Rozhovor se studentkou Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU Radmilou Hinštovou, která zkoumá sliz plžů – její vědecká práce nese název Extrakce hydrofilních a hydrofobních látek ze slizu.

untitled-

 

Rozhovor se studentem Katedry chemie Přírodovědecké fakulty OU Martinem Bradou o jeho vědeckém výzkumu na téma Kinetika fotodegradace léčiv pomocí UV ve vodném prostředí.

untitled--4
untitled--5
untitled--3

 

Rozhovor se studentkou Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty OU Denisou Kratochvílovou, která studuje biofyziku – její vědecká práce nese název Interakce enzymu rubisco a kyseliny abscisové. Mimochodem Denisa Kratochvílová, ač bakalářka, svým unikátním příspěvkem na SRC PřF OU 2017 v sekci Bc. tak moc převyšovala všechny ostatní příspěvky i v magisterské sekci, že porota rozhodla o jejím mimořádném vítězství v magisterské sekci.

untitled--7
untitled--6
untitled--8