Návštěva z Univerzity v Portu

Ve dnech 21. – 23. srpna 2017 navštívila naši katedru dr. Salome Soarez z Univerzity v Portu.

Dr. Soarez, členka skupiny prof. Figuerieda, přednášela během své návštěvy výzkumu v oblasti dopování uhlíkatých nanotrubic dusíkem. Byly také prodiskutovány možnosti další spolupráce, konkrétně v oblasti kvantitativního stanovení dusíkatých skupin pomocí TG-MS. Dr. Soarez byla také seznámena a provedena po pracovišti Katedry chemie.