Účast členů katedry na Sol-Gel konferenci v Belgii

Ph.D. studentky Gabriela Hotová a Eva Kinnertová a Mgr. Petra Bulavová, Ph.D. se zúčastnily ve dnech 3. – 8. 9. 2017 19th International Sol-Gel Conference v Liege (Belgie).

 
Konference se zúčastnilo přes 430 účastníku z celého světa. Program konference probíhal ve třech paralelních sekcích pokrývajících 16 různých témat v oblasti Sol-Gel procesů. Program zahrnoval rovněž několik plenárních a zvaných přednášek. Z nejznámějších plenárních řečníků v sol-gel oblasti lze jmenovat José Luís Figueiredo (z University of Porto), jehož přednáška nesla název „Carbon gels with tuned properties for catalysis and energy storage.“ Dalším velice známým plenárním řečníkem byl Dongyuan Zhao (z Fudan University, China) s přednáškou „Interfacial sol-gel assembly of functional mesoporous materials.“ V neposlední řadě stojí za zmínku také přednáška „Interplay between physics and chemistry of the Sol-Gel proces,“ kterou představil Jan Šefčík (z University of Strathclyde, UK).
První den konference byl zahájen účastí na International Sol-Gel Society (ISGS) Workshopu s názvem „Organic and carbon gels: from laboratory synthesis to applications“. Workshop sestával z pěti přednášek od renomovaných vědců v tomto oboru zaměřených od laboratorních syntéz až po aplikace.

Během konference byly prezentovány dva postery a jedna přednáška:

  • Gabriela Hotová, Václav Slovák: The effect of the surface oxidation degree on the adsorption properties of carbon cryogels
  • Eva Kinnertová, Václav Slovák: Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC and low field NMR
  • Petra Bulavová, Václav Slovák, Julien Parmentier: Thermal events in organic gels soft-templated by Pluronic F127

 
V rámci konference byla pro účastníky uspořádaná prohlídka historického centra Liege s průvodcem. Nejednalo se ale pouze o nudnou prohlídku památek. Prohlídka byla spojená také se zábavnou soutěžní hrou a ochutnávkou místních pokrmů. Pravidla hry spočívala v tom, že účastníci prohlídky byli rozděleni do několika skupin a skupina musela správně odpovědět na několik otázek, které byly spojeny s prohlídkou památek. Dalším úkolem skupiny bylo vytvořit zajímavou fotografii u určených památek. Soutěž vyhrála skupina s členkami Hotová, Kinnertová, Bulavová a samozřejmě s dalšími účastníky. Výhrou v soutěži bylo belgické pivo a čokoláda. Místními ochutnány pokrmy během prohlídky byly belgické vafle, likér a čokoláda.

1
2
3
4
5
6
7
8
9