Badatelský den

Dne 18. 5. 2018 se uskutečnil na Katedře chemie v rámci projektu SGS soutěžní Badatelský den.

 
Budoucí učitelé si měli možnost vyzkoušet přípravu a praktické ověření badatelských úloh o 4 úrovních bádání. Studenti 2. ročníku GJK Hlučín řešili motivační úlohy Zachraň skladníka, Zapomnětlivý profesor a Hledá se škrob. Během bádání studenti měli možnost propojit teoretické znalosti získané ve školních lavicích s praxí. Na závěr studenti vyplnili sebereflektivní dotazník. Žáci vnímají tyto úlohy jako zábavnější, využitelné v praxi, poskytující nové informace a motivující zasazením do příběhu. Jako pozitivní označují komunikaci a možnost řešení úlohy ve dvoučlenné skupině. Za negativa označují obtížnost úloh a problémy s formulací výzkumných otázek, postupu a výsledků pozorování.
Pro nejlepší badatelé je připravena „chemická“ odměna.