Korchem má svého vítěze!

Vyhodnocení soutěže pro nadšené chemiky provázela chemická show.

 
Pro všechny žáky ZŠ, které baví chemie, je určena soutěž KORCHEM (Korespondenční chemický kurz), kterou pro Moravskoslezský kraj organizuje Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jedná se o písemnou soutěž, která má dlouholetou tradici.

Soutěž probíhá ve třech kolech od října do dubna. Letošního ročníku Korchemu (2017/2018), který byl zaměřen na téma „Látky nezbytné pro život“, se zúčastnilo celkem 98 žáků ZŠ (67 děvčat a 31 chlapců) z 19 základních škol Moravskoslezského kraje.

Vyhodnocení 20 nejlepších Korchemáků se uskutečnilo ve středu 16. 5. 2018 na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Podobně, jako i v minulých letech, byla tato akce spojena s chemickou show, které se zúčastnili vybraní žáci ZŠ za doprovodu svých učitelů. Letos se všichni nechali společně unášet fantazií a demonstrované pokusy byly spojeny s vývojem planety Země. Takže byla k vidění sopečná činnost, dále vývoj života v oceánech (žížalky v roztoku, difúze thiokynatanu draselného a žluté krevní soli do chloridu železitého), vznik prvotní atmosféry (plyny CO2, O2, vodní pára,…), uhlí (saze unikající zapálením acetylenu), obrovské rostliny a živočichy (pokusy sloní pasta, had), náraz asteroidu (jodičnanové hodiny = „světlo“ se náhle mění „v tmu“), hromy, blesky (hořící hořčík), duha (hra s indikátory thymolftaleinem, fenolftaleinem a p-nitrofenolem) a tikající hodiny (barevné hodiny) pro naši modrou planetu Zemi (korál z modré skalice, pokus demonstrující zeměkouli). Všichni vyhodnocení žáci obdrželi diplom, tašku s propagačními předměty Ostravské univerzity, karetní hry s chemickou tematikou (Pexesotrio, Černý Petr, Kvarteto), příručku domácích pokusů a minisoupravu Mladý Chemik. Pět nejúspěšnějších soutěžících získalo také vědomostní hry. Zvláštní cena (stolní kalendář s efektními pokusy) byla udělena za nejkrásnější tričko vyrobené z přírodního barviva kurkuminu obsaženého v kurkumě.

Ze zájmu a nadšení žáků je patrné, že řešení netradičních motivačních úloh je baví. Během řešení úloh žáci pracují s informačními zdroji, učí se vyhledávat a třídit informace. Každé kolo obsahuje i praktickou úlohu, při které žáci rozvíjejí svou kreativitu a manuální dovednosti. Pevně věříme, že touto soutěží prohloubíme anebo i probudíme u žáků zájem o tento nádherný a zajímavý přírodovědný obor, jakým chemie je!

Už dnes se můžete těšit na další ročník soutěže, tentokrát s názvem „Uhlík základ života“.

Na závěr akce byli všichni přítomní pozváni na další popularizační aktivity katedry chemie (Přírodní vědy na Slezskoostravském hradě, Jsme Ostravská!!!, Noc vědců, Mikulášská besídka) a byli informováni o připravovaném projektu, který je zaměřený na nové trendy v chemickém vzdělávání.