OKAP

Projekt OKAP  – „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“

Cílem klíčové aktivity „Nové trendy v chemickém vzdělávání“ je poskytnout učitelům ZŠ a SŠ inspirativní náměty do teoretické a praktické výuky chemie.

Aktivita obsahuje 5 kurzů:

Badatelsky orientovaná výuka ve výuce chemie

Jednoduché bezpečné domácí pokusy

Školní versus profesionální technika

Využití software pro kreslení molekul a jejich modelování

Závěrečný workshop