Interreg

Program INTERREG přeshraniční spolupráce s Trnavskou univerzitou.

Hlavním cílem projektu z programu INTERREG s názvem „IBSE  ako nástroj  pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce“ je využití koncepce IBSE (Inquiry Based Science Education) ve výuce na ZŠ a SŠ. V rámci projektu byla vytvořena expertní skupina, zřízena laboratoř IBSE, provedena příprava pracovních a metodických listů k badatelským úlohám. Ve spolupráci s učiteli vybraných ZŠ a SŠ byli proškoleni další učitele a byly ověřeny interdisciplinárně zaměřené badatelské úlohy v rámci čtyř badatelských dnů na téma.

Badatelské dny:

Školení učitelů:

NFP304010T963