Nástavec Agilent VGA77 (CV AAS)

Nástavec pro stanovení koncentrací rtuti metodou studených par na atomovém absorpčním spektrometru Varian AA240FS (CV AAS). Využití nachází při stanovení nízkých koncentrací rtuti především ve vzorcích životního prostředí.

Atomový absorpční spektrometr Agilent 240Z AA s grafitovou píckou GTA120

Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací (grafitovou píckou) a Zeemanovou korekcí. Přístroj umožňuje stanovení koncentrací iontů kovů ve velmi nízkých koncentracích. Využití nachází především při stanovení koncentrací iontů těžkých kovů ve vzorcích životního prostředí.