Účast členů katedry chemie na 1st EMN Porous Materials Meeting

Ve dnech 21 – 24. 10. 2019 se Václav Slovák, Tomáš Zelenka a Gabriela Hotová zúčastnili 1st International Conference on Energy, Materials and Nanotechnology (EMN) zaměřenou na porézní materiály v Dubrovníku (Chorvatsko).


Tyto EMN „meetingy“ vznikly původně ze série malých „workshopů“, které začaly v roce 2008 v Orlandu na Floridě. Během následujících tří let bylo zorganizováno 6 workshopů zaměřených na materiál science pod záštitou „Villa Conference“. Zájem o tyto workshopy upoutaly pozornost mezinárodní komunitu vědců a inženýrů a od roku 2012 se tyto „meetingy“ organizují s širším zaměřením na téma Energy, Materials and Nanotechnology (EMN) po celém světě. Každý rok tato skupina pořádá hned několik meetingů s různým více specifickým zaměřením na atraktivních místech celého světa – my tedy navštívili ten, který byl zaměřen na Porézní materiály (2D nanoporous materials, Carbon-based porous materials, Covalent Organic Framework, Metal Organic Framework, Mesoporous Materials, Porous Metasurface, Porous Organic Polymers, Porous General). Více o připravovaných setkáních této skupiny naleznete zde http://emnmeeting.org/.

Celé setkání bylo plné zajímavých příspěvků, z nichž bychom rádi vypíchli ty od prof. Toshihide Horikawa (Water adsorption mechanism on porous carbon materials), dr. Benjamin Besser (Towards understanding gas flow in functionalized mesoporous membranes) a také od prof. David Faux (Nanoscale characterization of porous material by fast-field-cycling NMR).  Během konference zaznělo celkem 32 přednášek a bylo představeno celkem 11 posterů a to vše v rámci dvou dnů (takže program byl opravdu nabitý J).

V rámci konference byly z naší strany představeny 3 příspěvky:

  • Zelenka T.: Gas physisorption for porosity characterization – some examples of misinterpretations (invited lecture).
  • Slovák V., Bulavová P., Kinnertová E., Zelenka T.: Porosity characterization of wet solids: DSC thermoporometry and 1H NMR relaxometry (presentation).
  • Hotová G., Slovák V.: Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry (poster).

Mimo konferenční prostory (ve dnech volna) jsme navštívili jednak krásné historické centrum Dubrovníku, ale také jsme využili „služeb“ hotelu, kde byla konference pořádána (bazény, sauny, a hlavně mořeJ).

Kdybychom to měli celé shrnout, tak konference to byla fajná jak po odborné stránce (odnesli jsme si spoustu poznatků a spoluprací), tak po té kulturní (i relaxační).