Účast členů Katedry chemie na termoanalytickém semináři v Brně

Dne 10. 10. 2019 se Václav Slovák, Arjeta Kryeziu, Gabriela Hotová a Bára Komárková zúčastnili 3. Termoanalytického semináře (TAS) v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně.


Cílem semináře je setkání zejména studentů a mladých vědců a umožnit jim odprezentovat a prodiskutovat výsledky svých termoanalytických měření. Semináře se zúčastnilo okolo 30 teplozpytců. Během semináře bylo odprezentováno 13 přednášek a 13 posterů. V rámci semináře zazněly dvě zvané přednášky: Chromčíková M. (Ziskavanie hodnotných dat analýzou nevydarených termodilatometrických experimentov) a Zobač O. (Využití termické analýzy při studiu fázového diagramu Al-Cu).


Katedra chemie přispěla do programu 4 přednáškami:

  • Komárková B.: Termický rozklad peroxotitaničitanů – vliv srážecího činidla.
  • Hotová G., Slovák V.: Charakterizace dusíkatých skupin na povrchu uhlíkatého materiálu pomocí TG-MS
  • Kryeziu A., Slovák V.: Optimization of carbon yield from biomass pyrolysis based on kinetic analysis.
  • Slovák V., Kinnertová E., Hotová G.: Kinetika reakcí při přípravě uhlíkatých adsorbentů.


Celá akce se nesla, jako vždy, v přátelském duchu, proto doufáme, že se s mnohými opět setkáme za dva roky v Pardubicích na dalším ročníku.